เกี่ยวกับเรา

Driver thailand.com ขอเชิญชวน พนักงานขับรถ ผู้สนใจ ในงานทำงานประจำ ทำงานรายวัน หรือทำงานพิเศษ โดย driver thailand.com มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นนักท่องเที่ยวและบริษัทห้างร้าน ที่ต้องการ พนักงานขับรถ หลายประเภท ทั้ง พนักงานขับรถรายวัน เป็นการทำงานชั่วคราวหรือทำงานวันเสาร์อาทิตย์ และพนักงานประจำ ประเภทบริษัท และรถประจำตำแหน่ง และ พนักงานขับรถ ชั่วคราวระยะสั้น เป็นรายชั่วโมง ดังนั้นจึงขอเชิญ ผู้สนใจทำงานพิเศษ เพื่อหารายได้เสริม หรือผู้ที่สนใจ ทำงานประจำ กรอกแบบฟอร์ม ด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับไป เพื่อขอข้อมูล ทั้งนี้ ไม่มีข้อสัญญาผูกมัด และการทำงานถือเป็น ข้อมูลส่วนตัวและความลับ ของพนักงานขับรถ โดยระบบ จะไม่มีการ เปิดเผยบุคคลที่สนใจสมัครทำงานกับเรา สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล ท่านสามารถ กรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล โดยเว้นชื่อนามสกุล เพื่อ ความสบายใจได้ ดังนั้น จึงขอเรียนว่า มีผู้ที่สนใจ ให้เราจัดหาพนักงานขับรถ ให้เป็นจำนวนมาก ทั้งประเภทรายวันรายชั่วโมงและรายเดือน จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจทำงานพิเศษ หรือผู้ที่สนใจสมัครเป็นคนขับรถประจำ โดยท่านสามารถ สอบถามข้อมูลและ พิจารณาว่าจะร่วม ทำงานพิเศษ กับเราหรือไม่สนใจก็เป็น สิทธิ์ของท่าน โดยไม่มีข้อผูกมัด และสามารถ เลือกทำในเฉพาะเวลาว่าง เพื่อหาเป็นรายได้เสริม อีกครั้งหนึ่ง

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
วันที่
จำนวนวัน
รายละเอียดงาน

บริการของเรา

 • บริการรับส่งผู้บริหาร ชาวไทย / ชาวต่างชาติ แบบประจำ/ชั่วคราว
 • บริการขับรถท่องเที่ยว เดินทาง ประชุม สัมมนา
 • บริการรับ-ส่ง สนามบิน และท่องเที่ยว ทั่วไป
 • บริการรับส่งพนักงาน แบบรายวัน / รายเดือน
 • บริการจ้างเหมาประจำที่โรงงาน ระยะยาว
 • บริการพนักงานขับรถหญิง
 • บริการขับรถประจำโรงแรม รับ-ส่งนักท่องเที่ยว
 • บริการขับรถรับ-ส่ง นักเรียน นักศึกษา
 • บริการขับรถแบบพิเศษตามข้อตกลง
 • CRASH

  DETECTION

  การตรวจจับรอยขีดข่วน

  EMERGENCY

  SUPPORT

  บริการตลอด 24 ชั่วโมง

  GPS

  TRACKING

  มีระบบติดตาม เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง

  DRIVER

  PERFORMANCE

  คนขับที่มีประสิทธิภาพ

  ทำความรู้จักกับ DriverThailand

  บริการพนักงานขับรถผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมในการขับรถอย่างปลอดภัย ปัจจุบันในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม รวมถึงท่านต้องการความสะดวกสบาย และความปลอดภัย บริการคนขับ เป็นทางเลือกอันดับแรก เนื่องจากท่านจะสามารถชื่นชม ภูมิประเทศที่เดินทางไป ท่านจะสามารถมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวนั้น ถ้าทำธุรกิจ ท่านจะสามารถบริหารจัดการและสั่งงาน จัดเตรียมและใช้เวลาระหว่างที่เดินทางในการบริหารและสั่งงาน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ นอกจากนี้ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้บริหาร และนักธุรกิจ ยังสามารถพักผ่อน เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อท่านถึงสถานที่เป้าหมาย เพื่อผู้ท่องเที่ยว หรือผู้ที่จะเจรจาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่านไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องการขับรถยนต์ หรือเส้นทาง และการจัดการเรื่องรถยนต์ เจ้าหน้าที่คนขับรถจะทำการเตรียมความพร้อมให้บริการ และนำท่านถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพ สะดวก ปลอดภัย ท่านสามารถเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ ที่ขับรถจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยการศึกษาเส้นทาง และปฏิบัติตามกฎจราจาร ไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ภูมิฐาน คุ้มค่า ในการเดินทางท่องเที่ยวและทำธุรกิจ ในการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่คนขับรถ จะสามารถทำ ให้ท่านใช้เวลาระหว่างการเดินทาง เพื่อทำกิจกรรมหรือทำธุรกิจ เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำและสร้างการยอมรับ ทั้งนักธุรกิจที่เดินทางเพื่อเจรจาต่อรองธุรกิจ หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อชื่นชมกับทิวทัศน์และสิ่งแวดล้อม การมีคนขับรถที่เชี่ยวชาญ จะเป็นการบ่งบอกถึงความมีระดับ ประหยัด อิสระ ในการเดินทางโดยใช้คนขับรถ ท่านสามารถมีอิสระในการเดินทาง โดยท่านสามารถกำหนดระยะเวลาในการออกเดินทาง ในการแวะพัก รวมถึงท่านสามารถเลือกเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทางได้ ท่านยังสามารถลดค่าใช้จ่าย โดยการมีคนขับรถ สามารถเดินทางสะดวกสบาย และมีค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเดินทางโดยวิธีอื่น เนื่องจากท่านสามารถใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะของท่านเองได้ ซึ่งจะคุ้มค่ากว่าการใช้รถแท็กซี่ หรืออื่นๆที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเส้นทางและระยะทาง แต่บริการคนขับรถจะมีค่าใช้จ่ายที่คงที่

  Introduction

  Driver service who have been trained to drive safely for travel or business travel. If you also need to make ready, including your convenience and security. Driver service is the first choice for you because you can have a comfortable and safe trip. If you are a business person, you can management work, command your staff, prepare or use time during the travel for management work and check your documents. In addition, both the traveler or the business person can take a rest. You don’t need to worry about driving or route and manage care about car. The driver service will prepare the car and sent you to the destination by safely. You can travel by the driver service that pick you up from the start point to the destination by follow traffic rules and understand for the route, not cause an accident, dignified, worthwhile to travel and to do business. You can use time during travel to work or do business that demonstrating its leadership and generate acceptable for the business person or the traveler that admire the landscape and the environment. If you have the expert driver. It will indicate of your level, freedom and it help you to save money on your trip. You can set time to start on trip, time to take rest, you can select routes and facilities along the way. You can also reduce cost more than you travel by other way such as a taxi.